Żaden dzień się nie powtórzy
nie ma dwóch podobych nocy
Dwóch tych samych pocałunkow
dwóch jednakich spojrzeń w oczy

W.Szymborska "Nic dwa razy"